Apgyvendinimas

 • Apgyvendinimas
 • Apgyvendinimas
 • Apgyvendinimas

Savarankiško gyvenimo namuose gali gyventi asmenys iš įvairių šalies savivaldybių. Prieš pradedant asmeniui teikti socialinę globą, suderinus su administracija, jam ar/ir jo artimiesiems, sudaromos sąlygos apsilankyti Savarankiško gyvenimo namuose. Asmeniui ir artimiesiems giminaičiams įstaigos vadovas ar jo paskirtas asmuo informuoja apie gyvenimo sąlygas, teikiamas paslaugas, personalą, mokėjimo sąlygas ir suteikia kitą juos dominančią informaciją.

Socialinė globa asmeniui teikiama pagal asmens ir globos namų pasirašyta dvišalę sutartį, kurioje numatomos socialinės globos teikimo sąlygos, abiejų šalių teisės, pareigos, mokėjimo sąlygos, atsakomybė ir kitos sąlygos. Asmuo į Savarankiško gyvenimo namus atvyksta turėdamas savo miesto ar rajono savivaldybės administracijos siuntimą, asmens tapatybę patvirtinančius, išrašus iš medicininių dokumentų ir kitus reikalingus dokumentus, taip pat įstaigoje apgyvendinami asmenys, pasirašę individualias (komercines) apgyvendinimo ir paslaugų teikimo sutartis. Prieš pasirašant sutartį, asmuo yra supažindinamas su gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis.

Gyventojai aprūpinami buitinėmis ir asmens higienos priemonėmis pagal numatytus normatyvus ir nustatytą tvarką. Asmens higienos paslaugos (maudymas, rūbų, patalynės skalbimas, lyginimas) teikiamos pagal nustatytą tvarką bei esant poreikiui.

Gyventojai aprūpinami tualetiniu popieriumi, tualetiniu muilu, šampūnu, dantų šepetėliu ir pasta. Gyventojai su sunkia negalia bei kiti gyventojai pagal poreikį papildomai aprūpinami vienkartinėmis sauskelnėmis ir įklotais, efektyviomis odos priežiūros priemonėmis.

Gyventojai aprūpinami minkštu inventoriumi, pagal poreikį ir galimybes - rūbais ir avalyne. Savarankiški gyventojai maudosi esant poreikiui ir/ar pagal numatytą grafiką, o gyventojai turintys sunkią negalią arba dėl funkcinių sutrikimų negalintys savarankiškai maudytis, maudomi vieną kartą savaitėje. Teikiamos kirpėjų paslaugos.

PARAŠYKITE MUMS

SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI

Adresas: Švenčionių g. 106, Nemenčinė, Vilniaus r., LT-15175
Tel. nr.: 8 5 2371383
El. paštas: info@sgnamai.lt
Įmonės kodas: 302532528


Informacija apie Jūsų duomenis nėra renkama, nei kaip nors prieinama trečiosioms šalims. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama mūsų privatumo politikoje.

Kitos mūsų paslaugos

 • Maitinimo paslaugos

  Įstaigoje jau nusistovėjo tradicija gaminti. Gyventojai, kartu su įstaigoje dirbančiu užimtumo specialistu, leidžia laiką eksperimentuodami ir išbandydami vis naujus kepinius. Taip gyventojai ne tik smagiai leidžia laiką, bet ir skanauja…

 • Paslaugų tipai

  Privatūs „Savarankiško gyvenimo namai“ teikia ilgalaikes ir trumpalaikes socialinės globos ir priežiūros paslaugas. Šias paslaugas gali gauti asmenys nuo 18 metų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, taip pat tiems, kuriems teikiamos…

 • Socialinės globos kaina

  Dienos centro socialinės priežiūros paslaugos senjorams ir suaugusiems asmenims su negalia: - 15 Eur (1 d.d.); Laikino apgyvendinimo ir socialinės priežiūros paslaugos besilaukiančioms moterims, motinoms su vaikais ir šeimoms

 • Socialinio darbo paslaugos

  Savarankiško gyvenimo namuose dirbantys Socialiniai darbuotojai teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laisvalaikio organizavimo ir kitas socialines paslaugas.

 • Sveikatos priežiūra ir slauga

  Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos sveikatos ir sveikatingumo paslaugos yra prieinamos visiems vyresnio amžiaus gyventojams, bei asmenims su negalia. Gyventojai gali apsilankyti pas gydytoją ar planuoti nemokamą kelionę apsilankyti Nemenčinės poliklinikoje.