Sveikatos priežiūra ir slauga

 • Sveikatos priežiūra ir slauga
 • Sveikatos priežiūra ir slauga
 • Sveikatos priežiūra ir slauga

Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos sveikatos ir sveikatingumo paslaugos yra prieinamos visiems vyresnio amžiaus gyventojams, bei asmenims su negalia. Gyventojai gali apsilankyti pas gydytoją ar planuoti nemokamą kelionę apsilankyti Nemenčinės poliklinikoje. Reguliariai globos namuose lankosi įvairių specializacijų gydytojai.

 

 • Gyventojas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją toje savivaldybės teritorijoje, kurioje yra Savarankiško gyvenimo namuose.
 • Gyventojai nustatyta tvarka aprūpinami proteziniais ir ortopediniais gaminiais, reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis.
 • Medikamentai saugomi, gaunami ir vartojami pagal sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus.
 • Sergantiems Gyventojams vaistus pagal gydytojo paskyrimą išdalina ir sugirdo slaugytoja

ASMENS HIGIENA IR BUITIS

 1. Atvykimo dieną atliekamas Gyventojo sveikatos būklės vertinamas ir higieninis asmens patikrinimas. Slaugytoja suformuoja asmens sveikatos bylą, esant reikalui, parengia slaugos planą. Socialinis darbuotojas suformuoja gyventojo socialinę bylą, sudaro gyventojo adaptacijos planą
 2. Gyventojai kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į sveikatos būklę, amžių, lytį, poreikius ir pomėgius. Esant būtinybei, Gyventojas gali būti perkeltas į kitą kambarį ar apgyvendintas su kitu Gyventoju.
 3. Priimamo Gyventojo turtas (jei jį turi) yra surašomas pagal parengtą turto aprašymo formą, jeigu Gyventojas pateikia tokią informaciją, ir turto aprašymo formos vienas egzempliorius saugomas jo asmens byloje. Atsivežti Gyventojo rūbai atitinkamai pažymimi. Naudojimui paliekami tik švarūs ir kokybiški rūbai. Netinkami dėvėjimui rūbai atiduodami giminėms, o pastariesiems neatsiėmus, komisijos nutarimu likviduojami.
 4. Esant reikalui, Gyventojui išduodami pagal sezoną reikalingi rūbai, avalynė ir patalynė, asmens higienos reikmenys.
 5. Gyventojų kasdieninė veikla organizuojama ir buitinės paslaugos teikiamos skatinant asmens savarankiškumą.
 6. SGN centralizuotai organizuoja Gyventojų drabužių bei patalynės skalbimą. Gyventojams, dėl negalios negebantiems tvarkytis gyvenamųjų patalpų, šiuos darbus padeda atlikti arba atlieka darbuotojai.
 7. Gyventojų patogumui tualeto ir dušo patalpos įrengtos kiekviename kambaryje. Negalintys savimi pasirūpinti asmenys kiekvieną dieną prausiami ir ne rečiau kaip kartą per 7 dienas, maudomi.

PARAŠYKITE MUMS

SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI

Adresas: Švenčionių g. 106, Nemenčinė, Vilniaus r., LT-15175
Tel. nr.: 8 5 2371383
El. paštas: info@sgnamai.lt
Įmonės kodas: 302532528


Informacija apie Jūsų duomenis nėra renkama, nei kaip nors prieinama trečiosioms šalims. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama mūsų privatumo politikoje.

Kitos mūsų paslaugos

 • Apgyvendinimas

  Globos namai – tai juose gyvenančių asmenų namai, todėl juose gyvenimas organizuojamas taip, kad būtų kuo artimesnis jaukiai namų aplinkai, sudarant galimybę gyventojams tvarkytis pagal savo pomėgius ir norus. Mes…

 • Maitinimo paslaugos

  Įstaigoje jau nusistovėjo tradicija gaminti. Gyventojai, kartu su įstaigoje dirbančiu užimtumo specialistu, leidžia laiką eksperimentuodami ir išbandydami vis naujus kepinius. Taip gyventojai ne tik smagiai leidžia laiką, bet ir skanauja…

 • Paslaugų tipai

  Privatūs „Savarankiško gyvenimo namai“ teikia ilgalaikes ir trumpalaikes socialinės globos ir priežiūros paslaugas. Šias paslaugas gali gauti asmenys nuo 18 metų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, taip pat tiems, kuriems teikiamos…

 • Socialinės globos kaina

  Dienos centro socialinės priežiūros paslaugos senjorams ir suaugusiems asmenims su negalia: - 15 Eur (1 d.d.); Laikino apgyvendinimo ir socialinės priežiūros paslaugos besilaukiančioms moterims, motinoms su vaikais ir šeimoms

 • Socialinio darbo paslaugos

  Savarankiško gyvenimo namuose dirbantys Socialiniai darbuotojai teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laisvalaikio organizavimo ir kitas socialines paslaugas.